depeCHe MODE Fanzine - FREESTATE.hu
 
depeCHe MODE Fanzine - FREESTATE.hu
depeCHe MODE Fanzine - FREESTATE.hu
Dalszöveg - JEZEBEL
Dalszöveg
JEZEBEL
 
Well stop, great God,
Stop there and listen,
Listen to the story ‘bout Jezebel.
Her sins were so wicked
Jehovah got angry,
Her soul went leapin’ and jumpin’
Into Hell.
Way back yonder in the olden days,
John told Jezebel
To borrow her ways,
Said her evil deeds
Had ruined the land
And repent for the kingdom of God
Was at hand.

She got mad at John
‘Cause he told her ‘bout the gospel,
Told her servants to
Boil him in oil.
Well they tell me God looked
From the windows of the heavens,
Spoke one word
And the oil wouldn’t boil.
He raised his hand,
Creation trembled,
Stamped his feet
And time stood still,
Raised his voice, looked down
And thundered
“John! Go do my will.”

You got to go to judgement,
Stand trial...

Then they tell me
John moved through
The power of the gospel,
Told Jezebel
Her time was nigh.
On the book of life,
Her days were ended,
Her time run out and she had to die.
Well they tell me God
Walked his footsteps thunderin’,
He moved his head
And his eyes flashed fire,
Clapped his hands
And death come jumpin’,
Jehovah was angry,
Somebody had to die.

You got to go to judgement,
Stand trial...

Then Death come knockin’ on
Jezebel’s door and said
“Come on woman
Ain’t you ready to go?
Of your evil deeds
God’s done got tired,
You got to go to judgement,
Stand trial.”
Then Death come leapin’
She jumped into Hell,
Great God Almighty
I heard them tell.
Nine days she lay
In Jerusalem’s streets,
Her flesh was too filthy
For the dogs to eat.

You got to go to judgement,
Stand trial...

“Jezebel, mind God’s talking,
Says he’s tired of your evil ways.
You got to go to judgement,
Stand trial...”
 
Magyar fordítás:
Állj meg, mindenható Uram,
Állj meg, és halld hát,
halld hát történtét Jezebelnek.
Bűnei oly nagyok valának,
hogy Jehova megdühödött,
Jezebel lelke pedig szökkenve és ugrálva
jutott a pokolba.
Réges-régen, a múlt napjaiban
János mondá Jezebelnek,
az ő szava járásával,
mondá: pokoli cselekedeteid
pusztasággá változtatták a földet,
s meggondolatlanul elfecsérelted
Istennek országát.

Megharagudá ő Jánosra,
Mert az evangéliumról beszélt neki,
s szolgáinak megparancsolta,
hogy főzzék meg Jánost olajban.
Úgy beszélik, Isten letekintett a Földre
a mennynek ablakaiból,
s egyetlen szavára
az olaj nem forrott fel.
Kinyújtotta az Úr a kezét,
az ő teremtménye minden ízében reszketett vala,
dobbantott a Mindenható a lábaival,
az idő mozdulatlanságba dermedett.
Felemelte a hangját, letekintett
és mennydörgé vala:
„János! Menj, és cselekedj akaratom szerint!”

A bírák elé kell állanod,
ahol majd megmérettetsz…

Eztán, így beszélik,
Jánost átjárá
az evangéliumnak ereje,
s mondá Jezebelnek:
Közelít feléd a vég!
Az életnek könyvében
a rólad írt sorok elfogyának,
lejárt az időd, s meg kell halnod.
Azt mondák,
Istennek mennydörögtek léptei,
fejét csóválta vala,
s szemei tüzet hánytak.
Összecsapta a kezeit,
s a jelre előugrá a Halál.
Jehova dühös vala,
Valakinek meg kell halnia.

A bírák elé kell állanod,
ahol majd megmérettetsz…

Aztán a Halál kopogtatott vala
Jezebelnek ajtaján, s így szólá:
„Asszony, miért késlekedöl?
Nem készültél még fel az útra?
Pokolian gonosz tetteidbe
az Úr már belefáradá –
A bírák elé kell állanod,
ahol majd megmérettetsz…”
Majdan a Halál egyet szökkenék,
és Jezebel a pokolban találta magát,
Mindenható Uram.
Beszélik a népek,
hogy kilenc álló napig
heveré a test Jeruzsálemnek utcáin,
Húsa oly mocskos volt és undorító,
hogy az kutyák sem falák fel.

A bírák elé kell állanod,
ahol majd megmérettetsz…

„Jezebel, ne feledd hát az Úr szavait:
Mondá a Mindenható, elég volt már ördögi gonoszságaidból –
A bírák elé kell állanod,
ahol majd megmérettetsz…
 
Szerző: Alan Wilder / O. Wilson
Ének: The Golden Gate Jubilee Quartet (ének), Diamanda Galás (vokál)
Megjegyzések:

Forrás: slowblow.uw.hu
 
 
 
Előző | Következő 14738 Olvasás | 0 Hozzászólás | Nyomtatás

Módosítva: 2006.08.15. 10:48
 
Hirdetés
FREESTATE.hu ©